Home Eva Eva schrijft Eva redigeert / produceert Eva geeft les

*Hogeschool van Amsterdam

Voor de Hogeschoool van Amsterdam heb ik de afgelopen jaren verschillende klussen gedaan zoals redigeerwerk en workshops interview. Voor het Domein Economie en Management maakte ik het boekje: Studiesucces. Inspirerende verhalen over diversiteit in het onderwijs.

*De FNV Vrouwenbond

Het FNV VrouwenMagazine
Zeven jaar lang was ik hoofd- en eindredacteur van het FNV VrouwenMagazine. In die tijd maakte ik 28 nummers en restylde ik het blad twee keer. Voorbeeld 1 / Voorbeeld 2 / Voorbeeld 3 (pdf)

60 jaar handen uit de mouwen
Voor dit jubileumboek van de FNV Vrouwenbond maakte ik zeven interviews met vrouwenbondsvrouwen van 90 tot 39 jaar. Ook deed ik de productie en eindredactie (pdf)

Meedoen en meebeslissen
Voor deze uitgave van de FNV Vrouwenbond interviewde ik acht hoogopgeleide zwarte- migranten- en vluchtelingenvrouwen over de positie van zmv-vrouwen en hun ambities binnen de FNV. Daarnaast deed ik de productie en eindredactie.(pdf) 

*Education International / AOb
 
‘Allemaal naar school’, nr. 3
Voor deze uitgave van Education International en de Algemene Onderwijsbond,  interviewde ik vakbondsleiders van onderwijsvakbonden uit Tanzania, Zambia, India, Burkina Faso, Zuid-Afrika, Brazilië en Niger. Zij strijden voor beter onderwijs voor meer kinderen.

‘Allemaal naar school’, nr. 4
Voor dit boekje maakte ik een verhaal over ‘meisjesclubs’ op scholen in Ethiopië en een verhaal in het binnenland van Suriname waar scholen kampen met een groot tekort aan leerkrachten. Verder deed ik voor deze uitgave de eindredactie van verhalen die journalisten aanleverden uit Albanië, Uganda, Namibië en Ghana.

‘Allemaal naar school’ nr. 5
Dit nummer is een themanummer over hiv en aids. Hiervoor reisde ik naar Ghana waar ik sprak met seropositieve leraren en met de onderwijsbond die hen ondersteunt. Verder deed ik voor dit nummer weer de productie en eindredactie.

‘Allemaal naar school’ nr. 6
Een themanummer over kinderarbeid. Wederom deed ik de eindredactie en productie. Daarnaast reisde ik naar Albanië en Marokko waar leerkrachten en leerlingen – met steun van de Algemene Onderwijsbond – strijden tegen schooluitval en kinderarbeid (pdf)

* Stichting t Gilde Utrecht 

Zinvol bezig zijn
Voor dit jubileumboekje van Stichting t Gilde in Utrecht schreef ik de teksten en interviewde ik tien 50plussers over hun actieve leven na hun pensioen en hun werk voor t Gilde.